Facebook

Politica noastră de confidențialitate

Prezentare generală a politicii de confidențialitate

Ne angajăm să vă protejăm și să vă respectăm confidențialitatea. Această politică explică modul în care utilizăm orice informații personale pe care ni le furnizați prin website (https://www.asuragroup.ro).

Colectarea și prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale

În sensul prezentei Politici de confidențialitate, Asociația Asura is un operator de date al informațiilor dumneavoastră personale. Temeiul nostru juridic pentru colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale, astfel cum sunt descrise în această Politică de confidențialitate, depinde de informațiile pe care le colectăm și de contextul specific în care le colectăm. Este posibil să prelucrăm informațiile dumneavoastră personale deoarece:

 • - Trebuie să efectuăm un contract cu dvs., cum ar fi atunci când creați o Asigurare cu noi
 • - Ne-ați dat permisiunea să facem asta.
 • - Prelucrarea este în interesul nostru legitim și nu este anulată de drepturile dumneavoastră
 • - În scopul prelucrării plăților
 • - Pentru a ne conforma legii

Ce categorii de informații personale colectăm

Colectăm următoarele categorii de informații personale pe care alegeți să ni le furnizați pe website (https://www.asuragroup.ro):

 • - Informații depsre locație
 • - Adresa IP
De asemenea, este posibil să colectăm informații personale pe care ni le furnizați în timpul comunicării dumneavoastră cu noi cu privire la serviciile noastre, cum ar fi firele de asistență tehnică. În plus față de cele de mai sus, este posibil să fie necesar să utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru audituri și respectarea obligațiilor noastre legale în temeiul legislației aplicabile. Pentru drepturile dumneavoastră cu privire la informațiile dumneavoastră personale, vă rugăm să consultați secțiunea "Care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de proprietar al informațiilor personale" de mai jos.

De ce colectăm informații personale

Utilizăm datele dvs.:

 • - Pentru a opera și întreține serviciul nostru
 • - Pentru a colecta date analitice pentru a ne îmbunătăți serviciul
 • - Pentru a monitoriza utilizarea serviciului nostru
 • - Pentru a detecta , prevenirea și abordarea problemelor tehnice

Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Colectăm date în două moduri:

 • - Datele pe care ni le furnizați
 • - Datele pe care le colectăm prin intermediul serviciilor terțe.

Colectăm datele dumneavoastră în timpul comunicării dumneavoastră cu noi cu privire la serviciile noastre, cum ar fi asistență tehnică. Astea sunt datele pe care ni le furnizați.

De asemenea, utilizăm instrumente terțe pentru a facilita, opera și gestiona site-ul nostru web. Aceste instrumente utilizează cookie-uri și alte tehnologii de urmărire. Astfel de instrumente sunt create și gestionate de părți din afara controlului nostru. Ca atare, Asociația Asura nu este responsabila pentru informațiile care sunt efectiv capturate de astfel de terți sau pentru modul în care aceste terțe părți utilizează și protejează aceste informații.

Instrumentele terțe pe care le utilizăm pe site-ul nostru web vor insera cookie-uri și alte tehnologii de urmărire numai dacă dvs. sunteți de acord. Vă urmărim consimțământul după ce faceți clic pe "Acceptare" în centrul nostru de confidențialitate.

Cu cine împărtășim informațiile personale colectate

Angajăm companii și persoane terțe ("Furnizori de servicii") pentru a facilita și a face site-ul nostru accesibil vizitatorilor noștri. Împărtășim și dezvăluim informațiile dumneavoastră personale cu aceste instrumente. Ei folosesc cookie-uri și alte tehnologii de urmărire. Astfel de instrumente sunt create și gestionate de părți din afara controlului nostru. Ca atare noi, Asociația Asura nu suntem responsabili pentru informațiile capturate efectiv de astfel de terți sau pentru modul în care aceste terțe părți utilizează și protejează aceste informații.

Acești furnizori de servicii au acces la informațiile dumneavoastră personale numai pentru a efectua aceste sarcini în numele nostru și sunt obligați să nu le divulge sau să le utilizeze în niciun alt scop. Acestea vă pot urmări comportamentul online în timp și pe diferite site-uri web de internet sau servicii online. Partajăm sau dezvăluim informațiile dumneavoastră personale cu următorii furnizori terți de servicii:

 • - Google Analytics
 • - Facebook

Care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de proprietar al informațiilor cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi de protecție a datelor:

Cum vă puteți exercita drepturile în calitate de proprietar al informațiilor cu caracter personal

Puteți depune cererile de exercitare a dreptului în temeiul GDPR de:

Vă rugăm să rețineți că vă putem solicita să vă verificați identitatea înainte de a răspunde la astfel de solicitări. Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate pentru protecția datelor cu privire la colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritatea locală pentru protecția datelor.

Localizarea și transferul informațiilor dumneavoastră personale

Utilizăm furnizori de servicii terți, inclusiv Facebook, Google Analytics, Toți acești furnizori de servicii sunt obligați prin contract să păstreze informațiile dumneavoastră personale în siguranță și confidențiale și să le utilizeze numai în scopurile de mai sus, în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Înțelegeți și acceptați că legislația privind protecția datelor aplicabilă acestor furnizori de servicii poate să nu fie la fel de protectoare ca în țara dumneavoastră de reședință. Prin acceptarea acestei Politici de confidențialitate, sunteți de acord cu o astfel de utilizare a informațiilor dumneavoastră personale de către acești furnizori terți de servicii. Vom lua toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt tratate în siguranță și în conformitate cu această Politică de confidențialitate și că nu va avea loc niciun transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal către o organizație sau o țară, cu excepția cazului în care există controale adecvate, inclusiv securitatea datelor dumneavoastră și a altor informații cu caracter personal.

Temei juridic

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Autoritatea de supraveghere

Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Pentru a contacta ANSPDCP găsiți datele de contact pe site-ul autorității: http://www.dataprotection.ro

Asociația ASURA


© 2013-2021 - www.asuragroup.ro, site operat de Asociația ASURA, Comuna Siriu, Județul Buzău, Cod Poștal: 127580 - România
Sediu de implementare: Str. G-ral Traian Doda, nr. 4, Sector 2, București, România. E-mail:   
Organizație neguvernamentală non-profit - CIF: 31310770

TOP